• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
 • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

EXTRA > Emniyet Yönetim Sistemi

 

Emniyet Yönetim Sistemi

 
















 

                EMNİYET YÖNETİMİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kuruluş amacımıza uygun olarak :

 

 • Ulusal Mevzuata uymak,

   
 • Uluslar arası kuralları (Solas, Marpol, STCW vb.) takip ederek gerekli uyumu sağlamak,

   
 • Çalışanlarda emniyet bilincini arttırarak ve gerekli yatırımları yaparak çalışma ortamlarını daha emniyetli hale getirmek ,

   
 • Gemi operasyonlarımızın çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılmasını sağlamak,

   
 • 24 Saat göreve hazır olmanın bilinciyle ; her çalışanı için görev başında Alkollü veya uyuşturucu madde almamış olmasını sağlamak,

   
 • Sürekli emniyet ve çevre bilincini arttırmak,

   
Kuruluşumuzun EYS Politikasıdır.

 

 

 

 

Yaşar Duran AYTAŞ

Genel Müdür